<<
KINOLOŠKI SAVEZ U BOSNI I HERCEGOVINI

KINOLOŠKI SAVEZ HERCEG-BOSNE

DODATAK RADNIH MANIFESTACIJA U 2022 - SLOuBiH

PLAN KINOLOŠKIH MANIFESTACIJA 2022. GODINA - SLOuBiH

DATUM VRSTA MANIFESTACIJE ORGANIZATOR MJESTO

1 19.03.2022. SMOTRA "BJELAŠNICA" HADŽIĆI HADŽIĆI
2 27.03.2022. SMOTRA "BISERNA" GORAŽDE GORAŽDE

3 07.05.2022. SMOTRA "SRNDAĆ" NOVI TRAVNIK BARE-NOVI TRAVNIK
4 07.05.2022. SMOTRA "JELEN" CAZIN CAZIN
5 07.05.2022. SMOTRA "SEMEŠNICA" DONJI VAKUF MARKOVAČA-D.VAKUF
6 08.05.2022. IUO DS "JELEN" CAZIN CAZIN
7 08.05.2022. SMOTRA "KOPRIVNICA" BUGOJNO BUGOJNO
8 08.05.2022. SMOTRA "DIVOKOZA" FOJNICA FOJNICA
9 14.05.2022. IUO DS "VELIKA KLADUŠA" VELIKA KLADUŠA
10 14.05.2022. IUO DS "SRNDAĆ" NOVI TRAVNIK BARE-NOVI TRAVNIK
11 14.05.2022. IUO DS "SEMEŠNICA" DONJI VAKUF BUGOJNO
12 14.05.2022. SMOTRA "ZMAJEVAC" ZENICA ZENICA
13 15.05.2022. SMOTRA "TETRIJEB GUNJANI" KREŠEVO KREŠEVO
14 15.05.2020. IUO NA DS "KRUŠČICA" VITEZ VITEZ
15 15.05.2022. IUO DS "ZMAJEVAC" ZENICA ZENICA
16 15.05.2022. SMOTRA "KLEK" ZAVIDOVIĆI ZAVIDOVIĆI
17 15.05.2022. SMOTRA "LOVAC" BUŽIM BRDAROVAC-BUŽIM
18 20.05.2022. SMOTRA "LANE" VOGOŠĆA G.NJIVA-VOGOŠĆA
19 21.05.2022. SMOTRA "SRDAĆ" KAKANJ BARE-KAKANJ
20 22.5.2022. SMOTRA "ORLOVIK" ŽEPČE ŽELEĆA
21 22.5.2022. IUO DS "ORLOVIK" ŽEPČE ŽELEĆA
22 22.05.2022. IUO DS "LOVAC" BUŽIM BRDAROVAC-BUŽIM
23 22.05.2022. IUO DS "SRNDAĆ" KAKANJ BARE-KAKANJ
24 29.05.2022. IUO DS "KLEK" ZAVIDOVIĆI TEŠANJ

25 04.06.2022. SMOTRA "SOKO" MAGLAJ MAGLAJ

26 31.07.2022. ISPIT NA KT "VELIKA KLADUŠA" VELIKA KLADUŠA

27 14.08.2022. SMOTRA "SRNDAĆ" JAJCE JAJCE
28 28.08.2022. SMOTRA "VELIKA KLADUŠA" VELIKA KLADUŠA

29 03.09.2022 SMOTRA "ZVIJEZDA" VAREŠ VAREŠ
30 03.09.2022. IUO DS "ZVIJEZDA" VAREŠ VAREŠ
31 03.09.2022. SMOTRA "KISELJAK" TEŠANJ TEŠANJ
32 04.09.2022. SMOTRA "ZEC" ILIJAŠ ILIJAŠ
33 04.09.2022. SMOTRA "SRNA-GRMEČ" KLJUČ KLJUČ
34 04.09.2022. SMOTRA "NERETVICA" B.POLJE BUTUROVIĆ POLJE
35 11.09.2022. IUO DS "SRNA-GRMEČ" KLJUČ KLJUČ
36 11.09.2022. IUO DS "ZEC" ILIJAŠ ILIJAŠ
37 11.09.2022. IUO DS "KISELJAK" TEŠANJ TEŠANJ
38 11.09.2022. ISPIT NA KT "KISELJAK" TEŠANJ TEŠANJ
39 11.09.2022. IUO DS "KOPRIVNICA" BUGOJNO BUGOJNO
40 11.09.2022. SMOTRA "SANA" S.MOST SANSKI MOST
41 11.09.2022. SMOTRA "IGMAN" ILIDŽA ILIDŽA
42 11.09.2022. IUO DS "IGMAN" ILIDŽA ILIDŽA
43 18.09.2022. SMOTRA "ZAHOR" KISELJAK KISELJAK
44 18.09.2022. SMOTRA "SREDNJE" KAKANJ
45 18.09.2022. IUO DS "SREDNJE" KAKANJ
46 18.09.2022. ISPIT NA KT "SREDNJE" KAKANJ
47 20.09.2022. SMOTRA "KONJIC" KONJIC
48 21.09.2021. IUO DS "KONJIC" KONJIC
49 24.09.2022. SMOTRA "TRNOVO" TRNOVO
50 24.09.2022. IUO DS "TRNOVO" TRNOVO
51 24.09.2022. ISPIT NA KT "TRNOVO" TRNOVO
52 24.09.2022. SMOTRA "KRUŠČICA" VITEZ VITEZ
53 25.09.2022. IUO ZEC "KRUŠČICA" VITEZ LOVIŠTE VITEZ
54 25.09.2022. DRŽAVNA UTAKMICA NA DS "KISELJAK" TEŠANJ/LKSUFBIH TEŠANJ
55 25.09.2022. SMOTRA "DIVOKOZA" FOJNICA FOJNICA

56 15.10.2022. ISPIT NA KT "KRUŠČICA" VITEZ LOVIŠTE VITEZ
57 15.10.2022. ISPIT NA KT "SRNDAĆ" KAKANJ KAKANJ

1. Plan kinoloških manifestacija napravljen je u skladu sa zahtjevima lovačkih društava
2. Lovačko društvo koje je izmirilo obaveze prema SLOuBiH i LKSuFBiH ima pravo na dvije (2) besplatne manifestacije u toku 2022. godine

"4. Lovačka društva u saradnji sa kinološkim sudijama dužni su u roku pet (5) dana da dostave kompletnu dokumentaciju
sa kin.manifestacije na adresu Saveza lovačkih organizacija u BiH"

®© Sva prava pridržana Kinološki savez Herceg Bosne 2013. | Programiranje: AVE-Studio; Dizajn: HERCStudio